Styl Mysore

Ashtanga Yoga Research Institute Mysore

Praktyka jogi w Stylu Mysore to szczególny sposób nauczania jogi według tradycji Ashtanga Vinyasa Yoga przekazywanej przez Sri K. Pattabhi Jois'a w Mysore na południu Indii.

Styl Mysore wyróżnia fakt, że na sali panuje zupełna cisza, poza dźwiękiem oddechu i każdy uczeń praktykuje tylko do momentu, który jest właściwy dla jego możliwości, wytrzymałości i doświadczenia. Nauczyciel uczy każdego ucznia indywidualnie dodając mu pojedyncze pozycje w sekwencji w miarę jak poprawia się jego siła, elastyczność i wytrzymałość. Często stosowane ręczne korekty pozwalają uczniom wejść głębiej w pozycje. Zarówno zaawansowani jak i początkujący uczniowie praktykują razem w tej samej Sali, tuż obok siebie. Praktyka w Stylu Mysore ostatecznie pozwala uczniom płynąć w rytmie własnego oddechu, na miarę własnych możliwości.

Na zajęciach Mysore uczniowie uczą się pozycji w ustalonej kolejności z wykorzystaniem specjalnej techniki ruchowo-oddechowej nazywanej vinyasa. Vinyasa łączy wszystkie pozycje w taniec w rytmie oddechu. Uczy także niezależności w rozwijaniu własnej praktyki. Uczniowie pozostawieni samym sobie zwykle osiągają pewien poziom i zatrzymują się w rozwoju a w rezultacie zajęć prowadzonych uzależniają i podporządkowują się. Styl Mysor jest praktyką własną pod uważnym okiem nauczyciela, który koryguje gdy zachodzi potrzeba, doradza jeśli to konieczne i dba o dalszy rozwój, gdy uczeń jest do tego gotowy.

Metoda Ashtanga Vinyasa jest przeznaczona do codziennej praktyki. Tradycyjnie, praktyka odbywa się każdego dnia z wyjątkiem sobót, nowiu i pełni Księżyca.

Początkujący

Praktyka w stylu Mysore jest odpowiednia również dla osób początkujących. Jest najbezpieczniejszym i najlepszym sposobem nauki ashtangi. Tylko tu początkujący będą nauczani indywidualnie z gwarancją, że posiadają solidnie ugruntowane podstawy zanim przejdą do rzeczy bardziej zaawansowanych.

Bardzo często pojawia się błędna opinia, że zajęcia Mysore są dla osób zaawansowanych. Tylko w czasie zajęć Mysore uczniowie mają indywidualny kontakt z nauczycielem i dostają kolejne pozycje serii stosownie do własnych możliwości. W ten sposób będą podejmować nowe wyzwania, które nie wykraczają poza aktualne możliwości. Od osób początkujących wymagane jest zaangażowania przez co najmniej miesiąc i co najmniej trzy razy w tygodniu. Jest to niezbędne, aby stworzyć solidne podstawy w powitaniach słońca (Surynamaskara A i B). W pierwszym tygodniu zaczyna się powitania słońca A (Surynamaskara A) i później w kolejnym powitania słońca B (Surynamaskara B). Początkowo praktyka trwa mniej niż 30 minut ale z czasem, gdy dodawane są kolejne pozycje wydłuża się. W kolejnym tygodniu zaczynają się pozycje stojące i jeśli zachodzi taka możliwość dodawane są kolejne asany. Jest bardzo wskazane, aby uczniowie jeszcze przed rozpoczęciem praktyki mieli możliwość obserwacji zajęć Mysore.

System Mysore

Pozycje dodawane są jedna po drugiej w określonej kolejności sekwencyjnej. Jeśli pojawia się problem z jakąś pozycją, to nauczyciel może zaproponować modyfikację, która jest zgodna z zamysłem praktyki. Jedna po drugiej oznacza także, że jeśli dostaniesz nową pozycję, to praktykujesz sekwencję do tej pozycji, po czym wyciszasz się stopniowo wykonując wygięcia do tyłu (jeśli zostały przydzielone przez nauczyciela) i sekwencję końcową. W momencie, gdy nauczyciel uzna za stosowne doda kolejną pozycje.

Nauczyciel decyduje

Gdy praktykujesz jogę na zajęciach Mysore ważne jest oczekiwanie, aż nauczyciel doda kolejną pozycję. Stan oczekiwania daje nauczycielowi szansę nauczenia cię pozycji poprawnie jak również korygowania cię w niej. Czekanie daje również możliwość okazania szacunku dla nauczyciela i dla praktyki.

Korekty

Na zajęciach Mysore uczniowie mogą oczekiwać ręcznych korekt ze strony nauczyciela. Jeżeli wolisz nie otrzymywać korekt, to proszę nie wahaj się poinformować o tym nauczyciela. Zazwyczaj w miarę postępów ucznia potrzeba korekt zmniejsza się i w rzeczywistości najbardziej zaawansowanych uczniów mogą one rozpraszać. Korekty mają na celu skierowanie ułożenia, kształtu i postawy ucznia we właściwym kierunku zarówno fizycznym jak i energetycznym. Uczniowie nie powinni oczekiwać ciągłego otrzymywania korekt, bo mogłoby to sprzyjać nadmiernej zależności od nauczyciela. W przypadku, gdy otrzymana korekta jest bolesna lub niewygodna zawsze, natychmiast należy poinformować o tym nauczyciela. Jeżeli potrzebna jest pomoc w jakiejś konkretnej asanie należy poprosić nauczyciela lub spróbować zwrócić na siebie jego uwagę. Z drugiej strony nie należy zbyt długo czekać na korektę, bo zawsze jest kolejny dzień i zwykle lepiej jest kontynuować praktykę niż czekać zbyt długo tracąc energię, ciepło i płynność.

Postępy

W Indiach uczeń ma tylko jednego nauczyciela lub guru, więc nie ma problemu kto za niego odpowiada. Ale w innych krajach nauczyciele często zapraszani są na warsztaty które dają wgląd w to, co jest jeszcze przed nami, a często również inspirację. Przyjezdni nauczyciele mogą pozwolić ci pójść dalej w serii niż jest to w twojej codziennej praktyce. Jednak twój nauczyciel jest zwykle w stanie bardziej precyzyjnie osądzić poświęcenie i intencje twojej praktyki, więc lepiej jest kierować się jego wskazówkami gdy już powrócisz do codziennej praktyki.

Zaangażowanie w praktyce

Metoda ashtanga jest przeznaczona do codziennej praktyki. Za każdym razem rozpoczynając praktykę uczniowie powinni postanowić, że będą brać udział w zajęciach co najmniej 3 razy w tygodniu przynajmniej przez jeden miesiąc. Tradycyjnie praktykujemy codziennie z wyjątkiem sobót, nowiu i pełni Księżyca. Na początku zaangażowanie się w codzienną praktykę może być bardzo trudne i zwykle mija wiele czasu zanim uda się to osiągnąć. Regularne uczestnictwo jest zalecane, ale kilka razy w tygodniu w połączeniu z praktyką własną w domu w pozostałe dni w zupełności wystarczy. Sporadyczne pojawianie się jest wskazane jedynie dla gości spoza miasta lub osób z ugruntowaną praktyką.

Ściągawki a zapamiętywanie sekwencji

Znajomość kolejności sekwencji vinyas i asan jest częścią praktyki równie ważną jak poprawne wykonywanie asan. Nawet nie znając kolejności asan możesz uczestniczyć w zajęciach Mysore i z pewnością nauczenie się jej nie zajmie dużo czasu. W czasie zajęć Mysore jest stosowne i mile widziane zadawanie pytań lub proszenie o pomoc nauczyciela, zwłaszcza jeśli nie jest się pewnym lub ma się wątpliwości związane z następną vinjasą lub prawidłową asaną. Lepiej jest poczekać i zapytać niż kontynuować zgadując.

Jeśli posiadasz diagram pozycji serii ashtanga jogi, to namawiamy do przestudiowania go w domu zamiast zabierania na zajęcia. Z biegiem czasu zapamiętasz kolejność pozycji poprzez regularne ich wykonywanie według wskazówek nauczyciela. Będziesz zaskoczony jak szybko nauczysz się sekwencji i jak szybko doświadczysz praktyki, która jest naprawdę twoją własną.

Uwagi praktyczne
  • Proszę nie jeść przynajmniej 3 godziny przed praktyką
  • Przed praktyką zalecana jest kąpiel
  • Proszę nie stosować perfum, dezodorantów lub olejków zapachowych, ponieważ mogą powodować reakcje alergiczne u innych
  • W czasie menstruacji zalecana jest 2-3 dniowa przerwa w praktyce
  • Proszę poinformować nauczyciela o wszelkich urazach, chorobach, zajściu w ciążę
  • Proszę odnajdywać przyjemność w praktyce!
  • Uprzejmie prosimy o zadawanie pytań przed lub po praktyce
Paweł Witkowski INTools